د وزن له لاسه ورکول

په طبیعي توګه په کور کې د وزن له لاسه ورکولو څرنګوالی

دلته د دې ساده او سمارټ ژوند طرزالعمل بدلونونو سره په کور کې د وزن له لاسه ورکولو څرنګوالی دی چې تاسو کولی شئ په خپل ورځني معمول کې شامل کړئ.